Mittetulundusühing Arhiiviinfo on pühendunud info-, dokumendihalduse ja arhiivindusalaste teadmiste ja kogemuste levitamisele ning sellealase töö  ja erinevate institutsioonide vahelise infovahetuse ning koostöö arendamisele.

 

 

Meiega võivad liituda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes leiavad, et nad võiksid sellele tööle mistahes vormis kaasabi osutada